CODITE – A bit of color in your hair :)

septembrie 25, 2007

 

Multumiri modelelor Cata si Mada 🙂

CODITE – cu 2,3,4…enshpe culori, cu/fara model, cu/fara extensie (ne descurcam si cu parul scurt 🙂 )…preturi colorate, nu piperate 🙂

Pentru detalii, e-mail la adresa : alecsa_m@yahoo.com

CO(lour)D(oes)I(nspire)T(he)E(ntertainment)

Reclame